Computer-franke.eu

Webdirectory 2.0

Contact us now
www.score-worldwide.com

Home

Alles voor je gezondheid

Wanneer je spreekt over gezondheid, dan hebben we het niet allen over lichamelijke en fysieke gezondheid. Coaching life is geen hype, je hebt een eigen coach met wie jij de stappen op je levenspad en pad van bewustwording kunt bespreken. Een Life coach begeleid jou bij alle stappen en is vooral een gesprekspartner.

STRAS

EHS wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan niet-specifieke symptomen, die getroffen personen toeschrijven aan blootstelling aan EMV. De meest voorkomende EHS-symptomen zijn onder meer dermatologische symptomen (roodheid, tintelingen en branderige gevoelens) en neurasthenische en vegetatieve symptomen (vermoeidheid, vermoeidheid, concentratiestoornissen, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen en spijsverteringsstoornissen). Het verzamelen van symptomen maakt geen deel uit van een erkend syndroom.

EHS lijkt op meerdere chemische gevoeligheden (MCS), een andere aandoening die gepaard gaat met lage milieublootstellingen aan chemicaliën. Zowel EHS als MCS worden gekenmerkt door een reeks niet-specifieke symptomen zonder duidelijke toxicologische of fysiologische basis of onafhankelijke verificatie. Een algemenere term voor gevoeligheid voor omgevingsfactoren is Idiopathic Environmental Intolerance (IEI), die is ontstaan ​​uit een workshop die in 1996 door het Internationale programma voor chemische veiligheid (IPCS) van de WHO in Berlijn werd bijeengeroepen en gelukkig bestaat er voor EHS een oplossing, de STRAS. IEI is een descriptor zonder enige implicatie van chemische etiologie, immunologische gevoeligheid of EMF-gevoeligheid. IEI omvat een aantal aandoeningen die vergelijkbare niet-specifieke medisch onverklaarbare symptomen delen die mensen nadelig beïnvloeden. De hulp van STRAS is verkrijgbaar in Nederland en België. Omdat de term EHS echter algemeen wordt gebruikt, blijft deze hier worden gebruikt.

Er is een zeer breed scala aan schattingen van de prevalentie van EHS in de algemene bevolking. Een enquête onder arbeidsgeneeskundige centra schatte de prevalentie van EHS op enkele individuen per miljoen in de bevolking en iedereen zoekt bescherming tegen elektromagnetische straling. Een onderzoek onder zelfhulpgroepen leverde echter veel hogere schattingen op. Ongeveer 10% van de gemelde gevallen van EHS werd als ernstig beschouwd.

Er is ook een aanzienlijke geografische variabiliteit in de prevalentie van EHS en in de gerapporteerde symptomen en iedereen blijft zoeken naar bescherming tegen elektromagnetische straling. De gerapporteerde incidentie van EHS is hoger in Zweden, Duitsland en Denemarken dan in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Frankrijk. Beeldschermgerelateerde symptomen kwamen vaker voor in Scandinavische landen en kwamen vaker voor bij huidaandoeningen, je wilt stralingsvrij wonen, dan elders in Europa. Symptomen die vergelijkbaar zijn met die gemeld door EHS-individuen komen vaak voor bij de algemene bevolking.

Er zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd waarbij EHS-individuen werden blootgesteld aan EMV, vergelijkbaar met die welke zij toeschreven aan de oorzaak van hun symptomen wat stralingsvrij wonen niet mogelijk maakt. Het doel was om symptomen op te wekken onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De meeste onderzoeken geven aan dat EHS-individuen de blootstelling aan EMV niet nauwkeuriger kunnen detecteren dan niet-EHS-individuen. Goed gecontroleerde en dubbelblinde onderzoeken hebben aangetoond dat de symptomen niet gecorreleerd waren met blootstelling aan elektromagnetische velden en daarom willen mensen de beste EMF bescherming.

Er is gesuggereerd dat symptomen die door sommige EHS-individuen worden ervaren, kunnen voortvloeien uit omgevingsfactoren die geen verband houden met EMV. Voorbeelden zijn “flikkering” door tl-verlichting, verblinding en andere visuele problemen met beeldschermen, en een slecht ergonomisch ontwerp van computerwerkplekken, maar je wilt EMF bescherming. Andere factoren die een rol kunnen spelen, zijn onder meer een slechte luchtkwaliteit binnenshuis of stress op de werkplek of in de leefomgeving.

hier zijn ook enkele indicaties dat deze symptomen het gevolg kunnen zijn van reeds bestaande psychiatrische aandoeningen en stressreacties als gevolg van bezorgdheid over EMF-gezondheidseffecten, in plaats van de EMF-blootstelling zelf, maar met de installatie van het 5g netwerk is iedereen ook op zoek naar bescherming tegen 5g straling. Ook in België wordt het 5g netwerk volop in gebruik genomen. Steden als Brussel en Antwerpen lopen voorop in de vaart der volkeren. Als burger heb je er weinig van te vinden, de overheden zullen niets doen, want zij hebben de frequenties verkocht via veilingen die hen veel opbrachten. En de providers die het hebben betaald kun je het niet kwalijk nemen, maar wie biedt de burger bescherming tegen 5g straling in België?

Wat zegt de WHO?

Voor EHS-personen met langdurige symptomen en ernstige handicaps moet de therapie voornamelijk gericht zijn op het verminderen van symptomen en functionele handicaps, want de netwerken blijven bestaan, deze mensen hebben pech en stralingsvrij wonen?! Dit moet gebeuren in nauwe samenwerking met een gekwalificeerde medisch specialist (om de medische en psychologische aspecten van de symptomen aan te pakken) en een hygiënist (om factoren in de omgeving te identificeren en, indien nodig, te beheersen waarvan bekend is dat ze nadelige gezondheidseffecten hebben). relevant voor de patiënt), de EMV bescherming moet de patiënt zelf zoeken. De behandeling moet gericht zijn op het aangaan van een effectieve arts-patiëntrelatie, helpen strategieën te ontwikkelen om met de situatie om te gaan en patiënten aanmoedigen om weer aan het werk te gaan en een normaal sociaal leven te leiden. De overheid wenst meer eigen initiatieven van de burger en dat geldt ook voor EMV bescherming.

EHS-personen: Naast behandeling door professionals kunnen zelfhulpgroepen een waardevolle hulpbron zijn voor de EHS-persoon. Maar dat is opzich geen oplossing voor het probleem. Dat is zo groot en er spelen zoveel belangen, dan met genoodzaakt is om een STRAS aan te schaffen. Eigenlijk elke burger een apparaatje moeten krijgen van de overheid. Met de opbrengst van de frequenties is dit zeker mogelijk.

Regeringen: Regeringen moeten op passende wijze gerichte en evenwichtige informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s van EMV verstrekken aan EHS-individuen, gezondheidswerkers en werkgevers, dat doen ze niet… Hooguit over aardstralen. De informatie moet een duidelijke verklaring bevatten dat er momenteel geen wetenschappelijke basis bestaat voor een verband tussen EHS en blootstelling aan EMV.
Onderzoekers: Sommige onderzoeken suggereren dat bepaalde fysiologische reacties van EHS-individuen doorgaans buiten het normale bereik vallen, net als wateraders… In het bijzonder moeten hyperreactiviteit in het centrale zenuwstelsel en onbalans in het autonome zenuwstelsel worden opgevolgd bij klinisch onderzoek en de resultaten voor de individuen die als input worden genomen voor mogelijke behandeling.

Wat doet de WHO
De WHO identificeert door middel van haar Internationaal EMF-project de onderzoeksbehoeften en coördineert een wereldwijd programma van EMV-onderzoeken om een ​​beter begrip te krijgen van elk gezondheidsrisico in verband met blootstelling aan EMV en aardstralen. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van EMV op laag niveau. En zo is er nog veel meer onderzoek nodig naar hoogspanningsleidingen onder woonwijken door en het effect van 5g, maar we hoeven niet veel te verwachten van de lokale overheden en dienen het zelf aan te pakken, net zoals de effecten van wateraders.

USA

Ook in de Verenigde Staten zoeken mensen actief naar een EMF Protection Shield, want in Amerika hebben ze gaten dat er dingen in onze leefwereld actief zijn waar we geen grip op hebben. Net als elke andere overheid is ook de Amerikaanse op zoek naar inkomsten. Daarbij worden ze niet gehinderd door scrupules met als gevolg dat veel Amerikaanse burgers nu specifiek op zoek zijn naar protection against 5g radation. Waar de gemiddelde Amerikaan jarenlang voort ging op pillen tegen allerlei kwalen, gaat men nu een stap verder in zichzelf te beschermen. Dit heeft als effect dat de bescherming tegen ongewenste straling steeds actueler wordt. Zo gaat men op zoek naar zeer betaalbare, gebruiksvriendelijke electromagnetic radiation protection.

Maithuna

Tantrische teksten stellen dat seksuele activiteit drie verschillende en verschillende doelen kan hebben: voortplanting, plezier en bevrijding. Degenen die tantrische seks gebruiken om bevrijding te zoeken onthouden zich van het bereiken van een “… orgasme ten gunste van een hogere vorm van extase.” 1 Begeleiding door een goeroe (leraar) is van primair belang. Tantra wordt normaal alleen als geschikt beschouwd voor die “… individuen wier temperament en zelfbeheersing hen in staat zullen stellen af ​​te zien van seksuele verwennerij.” 2 Tijdens rituele seks vertegenwoordigt de mannelijke deelnemer de god Shiva; het vrouwtje vertegenwoordigt de godin Kundalini Shakti. Tegelijkertijd, “… ervaart elke deelnemer een fusie van zijn eigen Shiva en Shakti energieën.”

Maithuna ervaring

Hindoeïsme is de derde grootste religie ter wereld, na het christendom en de islam. Het is voornamelijk gecentreerd in India. De oorsprong van Tantra is verloren gegaan in de geschiedenis. De vroegste vorm van Tantra-seks kan een methode zijn geweest om lichaamsvloeistoffen te genereren als een offer aan Tantrische goden. De rituelen kunnen ook zijn geëvolueerd uit clan-initiatieceremonies.Lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt bereikt door Maithuna. Het beleven van tantra seks is eigenlijk tantrisch vrijen. Feitelijk bestaat dit niet en spreken we over tantrische seksuologie beleving en ervaring. Het boek Maithuna van de tantrist Martin de beste Tantra Masseur van Europa in Turnhout wordt vaak Kamasutra voor Vrouwen het boek waar vrouwen al meer dan 2000 jaar op wachten genoemd en leert mannen eindelijk een zaadlozing uitstellen. Alle Maithunabenodigdheden koop je voordelig online in Nederland en België bij Maithuna.life. Een alternatieve dildo online kopen, Massage olie voor inwendig gebruik kopen, Maithuna kussen kopen en een Maithuna poster kopen.

Amerikanen en Engelsen gebruiken net iets andere uitdrukkingen. Amerikanen spreken graag over Maithuna, het Maithuna book. Tantrische seks wordt beoefend door enkele gevorderde studenten van het Vajrayāna-boeddhisme. Deze boeddhistische traditie heeft momenteel misschien 10 miljoen aanhangers en twee belangrijke subscholen: het Tibetaans boeddhisme wordt gevonden in Bhutan, Zuidwest-China, Mongolië, Nepal, Noord-India, Rusland en Tibet. Shingon-boeddhisme wordt gevonden in Japan. Ook tantric sexology book, tantric sexuality book is een favoriet onderwerp, maar ook tantric sex book of Kamasutra for Women book en delay ejaculation. Een sadhana is het pad waardoor de sadhaka (beoefenaar) verlichting kan bereiken. Eén sadhana is beperkt tot ervaren sadhaka’s en omvat tantrische seks. Het doel is spirituele groei naar verlichting in plaats van seksueel genot.

 

De Instap

Voor de geestelijke gezondheid is er De Instap spiritueel centrum en helpt je zielenpad vinden. Een burn-out leren ze daar of er weer snel uit geraken. Dit geldt ook wanneer je oververmoeidheid vermijden, overspannen vermijden bent of bij het voorkomen van een depressie vermijden. Dit wordt o.a. gedaan door meditatiebegeleiding. Zo vind jij innerlijke rust in de regio Turnhout. Dit helpt door mediteren en mindfulness. Door bewustwording voor iederen ga je alledaagse dingen meer waarderen. Je gaat spiritueel ontwaken en ontwikkelen in Turnhout. De Instap zorgt voor jouw spirituele coaching of als spiritueel klankbord. Ben je hoogsensitief dan kun je leren hiermee om te gaan. Je kunt de transcendente diepte meditatie leren. Maar je kunt ook de Tibetaanse meditatietechnieken leren zoals de monikken in Tibet toepassen. We hebben het over Mandala Meditatie. In deze vorm van meditatie is de mandala heel belangrijk in tegenstelling tot de monikken wordt de door jou ingekleurde mandala gebruikt tijdens je meditatie. Jouw kleuren helpen jou vooruit in je leven en pad van bewustwording.

Bij De Instap kun je ook mediteren leren.

TANTRA FOR LIFE België

De Tantra for Life organisatie is verspreid over de hele Westerse wereld en biedt in België tantra massage voor vrouwen in België (alternatief voor erotische massage voor vrouwen in België ),  een alternatieve yoni massage is alleen voor vrouwen in België, alternatieve vaginamassage in België.

Je kunt naast het ervaren de tantra massage ook zelf leren masseren als koppel of individueel door de tantra massage cursus te volgen. Een duomassage is nu ook mogelijk in België.

Huidhonger

Steeds meer mensen hebben in onze individualistische samenleving huid honger. Met huid honger bedoelen we een te kort aan aanraking.
Bij Tantra for Life kun je ook terecht voor vragen rond bewust worden. Dit geldt ook voor Nederland waar vragen leven over bewust worden.

TANTRA FOR LIFE Nederland

Net zoals in Vlaanderen biedt Tantra for Life in Nederland ook de tantra massage voor vrouwen (alternatief voor erotische massage voor vrouwen),  een alternatieve yoni massage, vaginamassage.

Je kunt de tantra massage ook zelf leren masseren als koppel of individueel door de tantra massage cursus te volgen. Ook in Nederland is het mogelijk om vooraf een duomassage te ervaren.
Om dit mogelijk te maken kun je Martin inhuren als je life coach in Nederland en ook in België werkt hij als life coach.
Je kunt ook boeken kopen over Bewust Leven in Nederland en België bij Maithuna.life. Heb je het liever in het Engels, dan zoek je in UK op Conscious Live, maar ook in de USA zoek je op Conscious Live. Voor de liefhebbers van Duits is het Bewusst Leben een alternatief.

 

NOCALC.DE

Water drinken we allemaal en toch willen we zacht water. Dat is mogelijk met Nocalc waarbij je dient te kijken naar een schatz Wasserentkalkungsanlage.

Via de Partnerpagina vindt u nog meer pagina’s die over ‘Health’ gaan.

tekstschrijver gezocht
bovenaan in google